Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Název firmy:Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend
Adresa firmy:pracoviště Praha 3 Jarov
Název pobočky:Odbor dopravně správních agend
Adresa pobočky:Osiková 2, 130 00 Praha 3